Leszek Biolik w „Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim.”

19 czerwca 2018 / Źródło: kultura.gazeta.pl

„Myślę, że jej spontaniczność i kreatywność musiały go w jakiś sposób jarać. Małgosia zawsze była ekstrawertyczna, urocza, cudowna, zabawna. Była wszędzie i ze wszystkimi. No i funkcjonowała jako genialny PR-owiec, wspaniale łącząc ludzi. W pewnym momencie Grzegorz potrzebował chyba swojej drugiej strony: totalnej ciszy i spokoju, żeby pracować. Ale nie chcę się domyślać, dlaczego ich związek się rozpadł. To była ich i tylko ich sprawa.”

TO JEST PR

PUBLIC RELATIONS TO
​strategiczny proces ​komunikowania i kształtowania tr​wałych, wzajemnie korzystnych ​relacji organizacji​i ​z​ ​publicznościami. PR to oparta na wzajemnym szacunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja, która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Public relations polega na doradztwie organizacji w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,​ opiera ​się na badaniach i ewaluacji​,​ zakłada planowanie, stawianie i realizację celów. P​R zapewnia równowagę​, ​służąc organizacji i społeczeństwu. ​Profesjonalny PR kieruje się zasadami etyki:​ ​w​ Polsce obowiązują Kodeks Dobrych Praktyk ​ZFPR i Kodeks Etyki P​SPR.
Zobacz więcej tutaj.

Udostępnij: