Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i aktualnie zrzesza 38 agencji. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Cele działalności Związku to m.in.: ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i Kartę Sztokholmską ICCO itd.

Od kilkunastu lat ZFPR jest organizatorem Złotych Spinaczy – konkursu promującego najlepsze projekty z dziedziny PR. Związek jest jednym z założycieli Rady Etyki PR (REPR), będącej podmiotem społecznym dbającym o ochronę najwyższych standardów etycznych w Public Relations. ZFPR prowadzi również intensywny program szkoleniowy London School of Public Relations.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii. WDIiB UW to także najmłodszy wydział na Uniwersytecie Warszawskim: działalność rozpoczął zaledwie 1 września 2016 r. Należy jednak zaznaczyć, że – będąc jednostką innowacyjną w obszarze dydaktyki czy organizacji – czerpie z długoletniej tradycji nauczania kierunkowego z zakresu dziennikarstwa, medioznawstawa, informacji i księgoznawstwa.

Podstawą działalności WDIiB UW jest: kształcenie studentów w ramach nauk o mediach, informacji naukowej i bibliologii oraz przygotowanie ich do wykonywania cenionych na rynku pracy zawodów, formowanie trwałych więzi współpracy z europejskimi wyższymi instytucjami edukacyjnymi, poszerzanie wkładu w badania naukowe, kształtowanie tożsamości i wizerunku instytucji kształcącej kadrę naukową o wysokich kompetencjach zawodowych.

IMM to innowacyjna firma z branży analityki informacji medialnych. Od 2000 roku dostarcza kompleksowe usługi monitorowania a następnie analizowania danych pozyskiwanych ze wszystkich typów mediów, które w postaci specjalistycznych raportów i przekrojowych analiz branżowych, opracowuje zespół ekspertów IMM. Dostępny on-line moduł analityczny umożliwia bieżące śledzenie efektów działań komunikacyjnych na tle konkurencji, pomiar efektywności prowadzonych działań promocyjnych i planowanie strategii komunikacji. Pomaga też chronić reputację firmy lub marki w sytuacjach kryzysowych.

Aktualnie stałym monitoringiem objętych jest ponad milion domen polskich zasobów internetu wraz z social media (z aktualizacją wyników w czasie rzeczywistym), ponad 1000 tytułów prasowych oraz prawie 150 stacji RTV z szerokim wyborem mediów regionalnych i lokalnych.

IMM należy do elitarnej międzynarodowej organizacji FIBEP (Federation Internationale des Bureaux d’Extraits de Presse) zrzeszającej firmy monitorujące media z całego świata.

PRoto.pl to działający od 2004 roku portal informacyjny poświęcony tematyce public relations, a także innym obszarom komunikacji, takim jak: media społecznościowe, CSR, lobbing, brand marketing, marketing polityczny i regionalny. PRoto.pl publikuje wiadomości z branży, artykuły, felietony, komentarze i rozmowy z doświadczonymi praktykami i teoretykami PR-u. Codziennie wysyła newsletter ze wszystkimi aktualnościami do ponad 13 tys. subskrybentów.