Katarzyna Lubnauer w TVN24

5 marca 2019 / Źródło: TVN24, „Dzień na żywo"

„Muszę powiedzieć, że PiS to jednak Janusze PR-u. Jeżeli ktokolwiek nie wiedział o tej tablicy w momencie, w którym ona stała po prostu na korytarzu, to teraz, kiedy ją zabrali, to już wie o niej cała Polska. Cała Polska zna układ Kaczyńskiego, cała Polska wie, jakie są powiązania w ramach Srebrnej między ludźmi, którzy w tej chwili pracują w służbach, ludźmi, którzy pracują w tej chwili w rządzie, ludźmi, którzy są ważnymi politykami PiSu, a jednocześnie kiedyś się utrzymywali z tego, że istnieje Srebrna”.

TO NIE JEST PR, TO JEST…

ROZGŁOS
Rozgłos (publicity) to nagłaśnianie spraw, ludzi, firm w mediach [1]. Rozgłos jest związany z media relations. Wykorzystuje wiarygodność mediów, ich zasięg, obiektywizm i profesjonalizm dziennikarza. Publikacje rozpowszechniane w prasie są lepiej odbierane przez odbiorcę niż reklama [2]. Rozgłos jest komunikacją jednostronną, nie jest oczekiwany feedback drugiej strony. Jednak aby dziennikarz był zainteresowany informacją i tworzeniem publikacji na temat firmy lub osoby, powinny być utrzymywane dobre relacje. Publicity jako model PR jest komunikacją jednostronną (od organizacji do otoczenia) za pomocą mediów masowych [3].

Przypisy:
[1] F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Warszawa 2003, s. 355
[2] Tamże, s. 359
[3] K. Wojcik, Public relations, Warszawa 2001, s. 205

PUBLIC RELATIONS TO
​strategiczny proces ​komunikowania i kształtowania tr​wałych, wzajemnie korzystnych ​relacji organizacji​i ​z​ ​publicznościami. PR to oparta na wzajemnym szacunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja, która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Public relations polega na doradztwie organizacji w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,​ opiera ​się na badaniach i ewaluacji​,​ zakłada planowanie, stawianie i realizację celów. P​R zapewnia równowagę​, ​służąc organizacji i społeczeństwu. ​Profesjonalny PR kieruje się zasadami etyki:​ ​w​ Polsce obowiązują Kodeks Dobrych Praktyk ​ZFPR i Kodeks Etyki P​SPR.
Zobacz więcej tutaj.

Udostępnij: